top of page
  • Whatsapp
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • LinkedIn
  • White Instagram Icon

01

Industriell automasjon

Ved å implementere global industrisikkerhet  standarder forbedrer vi nettoeffektiviteten til arbeiderne på fabrikken ved å eliminere unødvendige risikoer

02

Automatisering av industrielle prosesser

Gjennom automatisering av industrielle prosesser tar vi sikte på å redusere skjæringspunktene mellom menneske og maskin og forbedrer derfor prosesspålitelighet som en støttende læresetning til industriell sikkerhet.

03

Øyeblikkelig støtte

Gjennom implementering av effektive støttenettverk og banebrytende teknologi som industriell augmented reality, reduserer vi responstidene i dette industrisegmentet med mer enn 60 % og sikrer flere oppetider for produksjon.

Vår

Tjenester

Som en del av vårt DNA styres vi av disse tre hovedpilarene: Sikkerhet, effektivitet og fremtidens produksjon. En av de viktigste forskjellene er at selskapet vårt investerer tungt i forskning og utvikling for langsiktig vekst. Vi er i dette spillet for å revolusjonere hvordan produsenter mottar deres støtte på det tekniske området og redusere nedetid samtidig som vi forbedrer sikkerheten. For å oppnå denne verdslige oppgaven har vi dedikert ressurser og arbeidskraft til vår forsknings- og utviklingsavdeling og industrisikkerhetsavdelingen.

bottom of page